Om uddannelsesstøtte

Uglevirke kan yde støtte til ansatte i bogbranchen, der ved videreuddannelse ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i branchen eller til at drive bogvirksomhed som selvstændige. Støtten kan ydes til udgifter ved videreuddannelse, efteruddannelse, studierejser, skoleophold, universitetssemestre mv. eller andre brancherelevante uddannelsesforløb, som udbydes i det danske uddannelsessystem, eller som studie- og praktikophold i udlandet, etc.


 • Tilskud ydes kun til ansøgere, der har en fast tilknytning til bogbranchen, som ansatte, ejere, eller med anden fast tilknytning til boghandel eller forlag. Dette dokumenteres gennem ansøgningen og gennem påtegning fra nuværende arbejdsgiver.

 • Tilskud ydes ikke til ansøgere, der er i studerende i det egentlige uddannelsessystem, uanset om dette evt. sker med henblik på en efterfølgende ansættelse i bogbranchen.

 • I 2017 har Uglevirkes bestyrelse principielt afgjort, at ansøgere som samtidig er studerende i det danske uddannelsessystem, og har nuværende en ansættelse i studiejobs i branchen, ikke er støtteberettigede, hvis studiejobbet er eneste tilknytning til bogbranchen.

 • Uglevirke yder ikke tilskud til aktiviteter, der er påbegyndt eller allerede afholdt på ansøgningstidspunktet.


 • Uglevirke vurderer også, hvordan den ansøgte aktivitet forholder sig til ansøgerens ansættelsesforhold, og Uglevirke vil normalt ikke støtte ansøgninger, som må betragtes som en normal intern aktivitet i ansøgerens ansættelsesforhold i boghandel eller forlag.

 • Deltagelse i ½ & 1-dagskonferencer/kurser af enkeltstående karakter støttes normalt ikke.


Eksempler på støttede uddannelsesaktiviteter:

Kursus i dekoration - Sommersemester på US-universitet Yale - Studiebesøg London Book Fair - Book Expo, New York - Forlagsuddannelse, Stanford Univesity, USA - Forlagsuddannelsen ved CBS, København - Buchmesse, Frankfurt - Kursus: Digitale Bøger - Markedsføring af dansk forfatter i USA - Studiebesøg danske boghandlerelever London Book Fair - Akademiuddannelsen i Ledelse - HD-studier -  Tools of Change, konnference i New York - FIL, Rettighedskonference Mexico - Kursus: Sociale Medier - Kursus: Digital redaktion - Deltagelse i New York Art Book Fair - Studietur Seattle, USA - Winter Institute, American Booksellers Association, USA -  Studietur Boglader i Milano  - Boglader i London - Boglader i Amsterdam - Boglader i Hamborg - Boglader i Rom - Kurser i Regnskabsføring og Bogholderi og mange flere....


Uglevirkes fundats forbyder Uglevirke at yde tilskud til erhvervsmæssige formål, herunder også til aktiviteter i bogbranchen, som må betragtes som normale aktiviteter i bogbranchen, herunder bogudgivelser.


Sådan ansøger du


 1. Udfyld Uglevirkes 'ansøgningsskema' her fra hjemmesiden
  Det er vigtigt, at du udfylder Uglevirkes skema med alle de ønskede omlysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og opbevares alene under behandlingen af din ansøgning. Du kan læse mere om vor 'personpolitik' på området under 'Om Uglevirke' her på hjemmesiden.Det er vigtigt, at alle rubrikker er udfyldt så beskrivende som muligt. Du kan uddybe i bilag de områder, hvor skemaet ikke levner tilstrækkeluigt med plads.
 2. Medsend gerne supplerende oplysninger
  Du er velkommen til at medsende supplerende oplysninger til din ansøgning, som du mener kan være af betydning for Uglevirkes behandling. F. eks. kopi af invitationer, programmer, Send kun materiailet i kopierer, idet Uglevirke destruerer disse oplysninger efter behandlingen af din ansøgning.

 3. Send ansøgning materialer som email til: post@uglevirke.dk
  Hvis det er teknisk vanskeligt for dig at sende ansøgningen og materialerne elektronisk, kan du også sende dem på papirpost til: Uglevirke, c/o Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K. 
  Vælger du denne papirform,  beder vi dig dog samtidg sende en mail til os om, at du har sendt en papir-ansøgning.


Om ansøgning og ansøgningsfrister

Ansøgning om tilskud til uddannelse og studierejser mv. samt om støtte til brancheaktiviteter kan indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august. Ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes. Ansøgning kan endvidere suppleres med bilag

 • Det er vigtigt, at du udfylder Uglevirkes skema med alle de ønskede omlysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning.. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og opbevares alene under behandlingen af din ansøgning. Du kan læse mere om vor 'personpolitik' på området under 'Om Uglevirke' her på hjemmesiden


Uglevirke kan undtagelsesvis også yde støtte til aktiviteter, som det ikke har været muligt at søge inden for de normale ansøgningsfrister. Der må dog beregnes mindst 6 uger mellem ansøgnings-tidspunkt og aktiviteten, og der må endvidere påregnes mindst 3 uger til behandling og besvarelse af ansøgninger.


Alle ansøgninger bedes indsendt pr. mail til: post@uglevirke.dk. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, kan ansøgning sendes pr. brevpost til: Foreningen Uglevirke, c/o Boghandlerforeningen,Børsen, 1217 København K. Vi opfordrer til, at man samtidig underretter Uglevirke pr. mail herom


Skat mv.

Tilskud til uddannelsesaktiviteter, uddannelse, studierejse mv. i Danmark er skattepligtige og indberettes af Uglevirke til Skat på ansøgerens cpr. eller cvr. nummer

Tilskud til aktiviteter, uddannelse, studierejser mv. som finder sted uden for landets grænser, er normalt ikke skattepligtige. Her oplyses tilskudsmodtageren om beskatningsreglerne, og om at beløbet er opgivelsespligtigt, men fradragsberettiget. Uglevirke indberetter tilskuddet til Skat, som ikke-skattepligtigt.


Kvittering for modtagelse af ansøgning

Alle ansøgere modtager pr. mail en kvittering for ansøgningens modtagelse efter ansøgningsfristens udløb.Sender du en ansøgning udenfor ansøgningsfristerne, kan du forvente at modtage en kvittering indenfor 10 dage efter Uglevirkes modtagelse, 

Du får svar på din ansøgning

Alle ansøgere kan forvente at modtage et svar pr. email på indsendte ansøgninger indenfor 6 uger efter ansøgningsfristens udløb.