Sociale tilskud

Sociale tilskud fra Foreningen Uglevirke

Foreningen Uglevirke kan yde økonomisk støtte i form af mindre sociale legater til bl.a. boghandlere, forlæggere, samt til nuværende og tidligere ansatte i bogbranchen, for så vidt de pågældende måtte have behov for akut støtte eller for støtte på kortere eller længere sigt. Støtten kan efter omstændighederne også ydes til efterlevende ægtefæller.

Legater ydes typisk som et legat på op til kr.  10.000 pr. kalenderår, der kan ydes fra Uglevirke som skattefrie tilskud. Tilknytningen til Bogbranchen skal anføres specificeret på ansøgningen og skal om nødvendigt kunne dokumenteres. Tilskud er en enkeltstående bevilling, som dog kan søges igen.


Ansøgningsfrister:

Ansøgning om støtte i form af et socialt legat kan indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august.

Ansøgningen vedlægges det særlige Uglevirke ansøgningsskema om socialt tilskud, der kan downloades her fra sitet. Alle ansøgninger skal udover det udfyldte ansøgningsskema også vedlægges en kopi af den sidst modtagne årsopgørelse eller forskudsregistrering modtaget fra SKAT, sammen med en personlig udformet begrundelse for ansøgningen.


Er der tale om en akut opstået situation kan Uglevirke også behandle en ansøgning mellem de gældende tidsfrister. Du må dog forvente, at Uglevirkes behandlingstid i disse tilfælde udgør 4-6 uger.


Sådan ansøger du

 1. Lav selve ansøgningen
  Heri beskriver du din situation, og den akutte hændelse og begrunder dit behov for støtte. Har du samtidig sendt samme ansøgning til andre fonde eller legater og myndigheder, skal du oplyse dette i ansøgningen.

 2. Udfyld og vedhæft Uglevirkes 'ansøgningsskema og sociale tilskud'
  Det er vigtigt, at du udfylder Uglevirkes skema med alle de ønskede omlysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning.. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og opbevares alene under behandlingen af din ansøgning. Du kan læse mere om vor 'personpolitik' på området under 'Om Uglevirke' her på hjemmesiden

 3. Vedhæft en kopi af dine sidste nye skatteoplysninger
  Du skal vedhæfte en kopi af den senest modtagne årsopgørelse og/eller forskudsopgørelse. Uden denne dokumentation bliver din ansøgning ikke behandlet af Uglevirke.

 4. Medsend gerne supplerende oplysninger
  Du er velkommen til at medsende supplerende oplysninger til din ansøgning, som du mener kan være af betydning for Uglevirkes behandling. Send kun kopier, idet Uglevirke destruerer disse oplysninger efter behandlingen

 5. Send disse materialer som email til: post@uglevirke.dk
  Hvis det er teknisk vanskeligt for dig at sende ansøgningen og materialerne elektronisk, kan du også sende dem på papirpost til: Uglevirke, c/o Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K.. 
  Vælger du denne papirform beder vi dig dog samtidg sende en mail til os om, at du har sendt en papir-ansøgning.

Alle ansøgere modtager pr. mail en kvittering for ansøgningens modtagelse efter ansøgningsfristens udløb.
Sender du en ansøgning udenfor ansøgningsfristerne, kan du forvente at modtage en kvittering indenfor 10 dage efter Uglevirkes modtagelse, 


Alle ansøgere kan forvente at modtage et svar på indsendte ansøgninger indenfor 6 uger efter ansøgningsfristens udløb.