Sociale tilskud

Sociale tilskud fra Foreningen Uglevirke

Foreningen Uglevirke kan yde økonomisk støtte i form af mindre sociale legater til bl.a. boghandlere, forlæggere, samt til nuværende og tidligere ansatte i bogbranchen, for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt. Støtten kan efter omstændighederne også ydes til efterlevende ægtefæller. Legater ydes typisk som et legat på op til kr.10.000 pr. kalenderår, der kan ydes fra Uglevirke som skattefrie tilskud. Tilknytningen til Bogbranchen skal anføres specificeret på ansøgningen og skal om nødvendigt kunne dokumenteres. Tilskud er en enkeltstående bevilling, som dog kan søges igen.


Ansøgningsfrister:

Ansøgning om støtte i form af et socialt legat kan indsendes hvert år inden 1. februar og 1. august.

Ansøgning indsendes på særligt ansøgningsskema, der kan downloades her fra sitet. Alle ansøgninger skal udover det udfyldte ansøgningsskema vedlægges en kopi af den sidst modtagne årsopgørelse eller forskudsregistrering modtaget fra SKAT, sammen med en personlig udformet begrundelse for ansøgningen.